من انقلابی‌ام

من دیپلمات نیستم، من انقلابی‌ام، حرف را صریح و صادقانه میگویم. امام خامنه ای

من انقلابی‌ام

من دیپلمات نیستم، من انقلابی‌ام، حرف را صریح و صادقانه میگویم. امام خامنه ای

مثل رهبرم امام خامنه ای انقلابی هستم.
در این وبلاگ با هیچکس بجز امام خامنه ای نائب امام زمان عهد اخوت نبستم.
یاعلی

شاید آقای رئیس جمهور از ژنرال‌های دولتش میترسد؟؟؟

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۳۷ ب.ظ

حسن روحانی در دیدار با وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دوباره از اثرات بی پایان خورشید تابان برجام گفت و مدعی شد:

 اگر برجام نبود حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم صادر کنیم.
شیخ دیپلمات در حالی مدعی شد که دشمنان ملت ایران به دنبال این بودند تا توانمندی و تاثیرگذاری ایران در بازار جهانی انرژی را حذف کنند و اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید، در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم!»


محمدعلی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک اعلام کرد قبل از برجام حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم.1 حسن روحانی با سابقه نمایندگی مجلس؛ ریاست شورای عالی امنیت ملی, نمایندگی رهبری در این شورا و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نظام یعنی از محرمانه‌ترین قراردادها و اسناد کشور با خبر بوده است. دقیقاترین اطلاعات کشور به آقای روحانی داده میشد تا بتوانند در کاخ مرکز تحقیقات استراتژیک، که اگر روزی روزگاری سقف سازمان ملل سوراخ شود می‌شود شبانه کل سازمان ملل را به محل کار سابق این دوستان؛ که در یکی از بهترین نقاط تهران یعنی پائین پارک نیاوران, که فاصله آن با کاح نیاوران به اندازه پارک نیاوران است. منتقل کنند. مرکزی که به آن بودجه‌های میلیاردی داده میشد تا بتوانند تحقیقات استراتژیک انجام دهند وبرای مشکلات کشور  و آینده کشور راه حل ارائه کنند و برنامه‌ریزی کنند.

مرکزیکه ریزترین مسائل کشور با خبر است. حسن آقای روحانی هم خوب آگاه هستند که صادرات نفت ایران چه قبل از برجام و چه بعد از آن فرقی نداشته و حتی در سخت‌ترین شرایط هم صادرات نفت ایران به صفر نرسیده در دولت قبل؛ شاید آقای رئیس جمهور از ژنرال‌های دولتش میترسد که توانائی پیدا کردن مشتری و صادرات نفت کشور را نه در شرایط سخت بلکه نیمه سخت دارد؟ ژنرالی که هرجا سخن از قراردادهای فسادانگیز در نفت است؛ نام وزیر نفت دولت اصلاحات و اعتدال میدرخشد؛ و قرارداد استات اویل وکرسنت تنها یکی از چند نمونه این فسادها بود؛ و ژنرالی که در دولت اصلاحات در اصل آقازاده زندانی وزیر نفت بود.حسن روحانی که در جمع جمع کارکنان وزارت ارتباطات سخنرانی می‌کرد, در بخشی از سخنانش گفت:حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم.2 از دلایل اینکه مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی ایرانی سخن گفت. گفت:نباید خدای نکرده طوری باشد که مردم به یک شبکه اجتماعی بیگانه بیشتر از شبکه اجتماعی داخلی اعتماد کنند و آن را امین‌تر بدانند.

ولی نگفتند چرا همچین حسی را مردم باید داشته باشند, آقای رئیس جمهور که به دیدار یکی دیگر از ژنرال‌های دولتش رفته بود؛ دولتی که نصف آن سابقه امنیتی دارند؛ شاید به این دلیل است که همه چیز را از دید امنیتی میبینند؛ و دلیل اینکه چرا مردم از شبکه اجتماعی خارجی استفاده میکنند را نبود حس امنیت عنوان می‌کند؛ ونه حمایت نکردن دولتی‌ها از شبکه‌های اجتماعی ایرانی که بدست جوانان و متخصصان ایرانی طراحی شده است. وقتی مشاور و یکی از استراتژیست‌های اصلی دولت  اعتقاد دارد ما فقط در آبگوشت بزباش و خورشت قرمه سبزی خودکفا هستیم؛ ومشاور اصلی و استراتژیست اصلی دولت وسردبیر مجله راهبرد در زمان ریاست آقای روحانی در این مرکز اعتقاد دارد ما باید به یک قدرت جهانی یعنی آمریکا نزدیک شویم تا بتوانیم پیشرفت کنیم. کسی که اعتقاد دارد تنها کسانی باید سیاست‌مدار شوند که خوب پوشیده باشند؛ خوب غذا خورده باشند و هواپیما سوار شده باشند و به خارج سفر کرده باشند و مردم عادی و رانندگان تاکسی و لبوفروش‌ها حق ندارند در مورد مسائل سیاسی  بخصوص انرژی هسته‌ای اظهار نظر کنند, وقتی همین آقای مشاور در صفحه 26 کتاب ایران و جهانی شدنش که با مقدمه حسن آقای روحانی نوشته شده است رسماً عنوان می‌کند: ماچون مسلمان شیعه هستیم؛ پیشرفت نمی‌کیم. معلوم است اقدام انقلابی دولت سابق در صادر نکرن نفت به 6 کشور اروپائی اقدامی نسنجیده و غیرکارشناسی بدانند.4 اقدامی که در اقدام متقابل در راستای تحریم نفتی ایران صورت گرفت. آقای روحانی باید پاسخ بدهد که چرا در زمانی که ایران در شدیدترین تحریم‌ها قرارداشت؛ صادرات نفتش به سفر نرسید ولی اگر ین دولت برجام را امضاء نمی‌کرد, صادرات نفتش به سفر می‌رسید؟ آقای رئیس جمهور پاسخ بدهد چرا بجای حمایت از تولیدات داخلی و حمایت کردن از شبکه‌های اجتماعی ایرانی به دلیل حمایت نکردن دولت, آن را به دلیل عدم اعتماد مردم نسبت میدهد؟ یعنی اگر قرار باشد کسی حرفی بزند و کنترل شود فقط در شبکه‌های اجتماعی ایرانی امکان پذیر است و در شبکه‌های همچین امکانی نیست؟ آیا رئیس جمهور ایران با مرکزی به نامNSN آشنائی ندارد؟

شاید رئیس دولت؛ تدبیر و امید از ژنرال‌های دولت خود که قرار بود کشور را گلستان کنند؛ ناامید شده است؛ که چنین سخن می‌گوئد؛ ژنرالیکه قرار بود رای پرونده کرسنت را به نفع ایران بود را به سرانجام برساند نه اینکه با انتخاب او به عنوان وزیر نفت رای دادگاه لاحه برگردد و ایران نه تنها به طرف اماراتی بلکه به ترکیه هم بخاطر گرانفروشی باید غرامت بدهد.

«حسن روحانی، که در دیدار کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدعی شد که دشمنان ملت ایران به دنبال این بودند تا توانمندی و تاثیرگذاری ایران در بازار جهانی انرژی را حذف کنند و اگر این دولت می‌خواست راه گذشته را ادامه دهد، امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید، در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم!» باید بداند ایران شاهراه انرژی نفت جهان لست واصلاً  کسی نمیتواند ایران را از بازار جهانی انرژی حذف کند.

وقتی سخنان رئیس جمهور را شنیدم ناخودآگاه یاد سخنان رهبری افتادم که فرمودند: من نزدیک17 یا 18 سال پیش به دولتمردان گفتم باید کاری کنیم که هر وقت اراده کردیم؛ در چاه‌های نفت را ببندیم؛ ولی آقایان به قول خودشان تکنوکرات خندیدند به معنی اینکه مگر میتوانیم این کار را بکنیم.

آقای روحانی که کتاب امنیت ملی و نظام‌های سیاسی ایران را  در مرکز تحقیقات استراتژیک را باکمک نیمی از افراد ومشاوران ووزیران این دولت نوشت؛ و در صفحه791 آن رسماً اعلام کرد: مدل کینزی‌های جدید و نهادگرایان الگو مناسب پیشرفت برای ایران است. یعنی مدل لیبرالی و کسی که ربا را در اقتصاد تئوریزه کردد, مدل پیشنهادی این دوستان در مرکز تحقیقات بوده است.یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت خام و به صفر رسیدن صادرات آن است که رهبری آن را«میراث شوم صد ساله‌ی ایران» نامیده‌اند.5ایشان در مردادماه سال 90 در این‌باره فرمودند: «ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بی‌نیاز کنیم. یکی از بزرگ‌ترین بلیات اقتصاد ما، و نه فقط اقتصاد ما، بلکه بلیات عمومی کشور، وابستگی ما به درآمد نفت است.»6 البته رهبر معظم انقلاب در همان سخنرانی، تلویحاً به عدم استقبال مسئولان دولت سازندگی از سیاست‌های اقتصادی غیروابسته به خام‌فروشی نفت نیز اشاره کردند که هم‌اکنون دولت یازدهم، در همان مسیر قدم برداشته است.امام آیت‌الله خامنه‌ای در سال 73، در روزگاری که همه‌ی امور اقتصادی تحت عنوان «سازندگی» در کشور اجرا می‌شد، بستن درِ چاه‌های نفت را آرزوی واقعی خود خواندند و فرمودند: «آرزوی واقعی من این است که ما درِ چاه‌های نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالاها و محصولات غیرنفتی بنیاد نهیم. یعنی فرض کنیم این کشور، کالایی به نام نفت ندارد.»

شیخ دیپلمات شاید از ناکارآمدی ژنرالهای دولتش در تحقق اقتصادمقاومتی میترسد، که اینگونه خود را به برجام چسباندده و همه امورات کشور را به برجام گره زده است.از این می‌ترسد؛ که نکند برای نفت ایران نتواند مشتری پیدا کند؟ نکند وزرایش نتوانند همان طور که تا اکنون به بهانه اجرا نشدن برجام به قول‌هایشان عمل کنند؛ اینبار بدون بهانه به نتوانند به وعده‌هایشان عمل کنند؟ شیخ دیپلمات حتماً از این می‌ترسد که ثابت شود کارائی ژنرال‌های دولتش از سربازهای دولت قبل کمتر است؟


یادداشت‌ها

1.http://kayhan.ir/fa/mobile/news/71582/685

2.http://www.entekhab.ir/fa/news/261179

3.http://www.yjc.ir/fa/news/5044092/%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85

http://www.dadsara.ir/Portals/dadsara.ir/taali%20hooghoogh/2/7-%20shamloo-%20javanmard.pdf

4.http://www.entekhab.ir/fa/news/59763

5. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 91/05/03

6. بیانات در دیدار فعالان اقتصادی کشور 90/05/26


یاعلی

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۱/۱۸
یه بنده خدا

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی